DUETTO MT EVO (755nm + 1064 nm) Lazer Sistemi ve Tedavide Kullanımları

Duetto mix atım lazerde 755nm Alexandrite ve 1064nm Nd:Yag olarak iki dalga boyu lazer bulunur. Tek lazer dalga boyunu içeren mevcut birçok lazer sistemine göre iki lazer dalga boyunun birlikte kullanımları yeni tedavi seçenekleri ve daha güçlü etki sağlar. Bu iki lazer sistemi tek tek seçilebileceği gibi, ardışık atım olarak; yani atış pedalına basınca önce Alexandrite lazer, ardından Nd:Yag lazer dalga boyunu da atabilir. Böylece eşzamanlı olarak; yani her iki dalga boyunu da her pedala basışta beraber atarak ikili dalga boyu oluşturur.

Her iki dalga boyundaki lazerin birlikte eşzamanlı, ardışık veya tek olarak kullanımları farklı tedavi seçenekleri sunar.

Eşzamanlı atımlar özelikle lazer epilasyonda kullanılır. Amaç, kümülatif olarak kıl kökünü ısıtarak tahrip etmektir. Tek dalga boyu atımlara göre eşzamanlı iki dalga boyu lazer kullanımı, kıl kökü tahribatında daha çok etki sağlar.

Alexandrite lazerlerde, deri altında lazeri görüp ısıyı oluşturmaya yarayan hedef kromofor, kıla koyu rengini veren melanindir. Nd:Yag lazerlerde ise, kıl etrafındaki damarlarda bulunan oksihemoglobindir. Eşzamanlı atımlarda bu iki kromofor da ısıtılıp, kıl kökü daha etkili tahrip edilir.

Alexandrite lazer hızlı etkilidir ve koyu kılları döker. Nd: Yag lazer ise, deride daha derine ulaşarak sırt, kol ve yüz alanlarındaki gibi derin yerleşimli kıllarda ve ince, rengi daha açık olan kıllarda etkilidir fakat nazaran biraz daha ağrılıdır. Duetto lazer ile yapılan eşzamanlı lazer epilasyon uygulamasında is,e tedavi ve etki farklıdır. Alexandrite ve Nd:Yag’ın beraber kullanımı sonucu deriye verilen her dalga boyu lazerde enerji dozu yarı yarıya azaltılarak kullanıldığı için, hem ağrı azalır hem de birlikte kullanımından dolayı kıl kökü tahribatı daha etkili olur.

Varis ve kılcal damarların silinmesinde Nd:Yag lazer uzun yıllardır kullanılmaktadır. Lazer dalga boyu, sorunlu damarla temas ettiğinde kanı ısıtarak, damarın koagülasyonla kaybolmasını sağlar.

Duetto lazer, klasik Nd:Yag lazerle damar tedavisinden farklı olarak ardışık atım modu ile, iki lazer dalga boyunu damar tedavisinde kullanabilmemizi sağlar. Ardışık atımlarda problemli damara ilk çarpan çok düşük dozdaki Alexandrite dalgaboyu, damar içindeki oksihemoglobini medhemoglobine döndürür. Medhemoglobinin Nd:Yag lazer emilimi normal damarlarda bulunan oksihemoglobine göre 3 kat fazladır. Bu sayede hastaya çok daha düşük dozda Nd:Yag lazer kullanılır. Böylece klasik ND:Yag yöntemlerinde kullanılan yüksek enerji dozuyla oluşan ağrı belirgin olarak azalırken, damarı silmedeki etkisi artar. İnce kırmızı damarlarda ise yüksek hızlı lazer atışı sayesinde, diğer Nd:YAG lazerlerden daha etkilidir.

Uygulanan lazer tedavisiyle silinen damarlar bir daha tekrarlamazlar. Ancak bacak bölgesinde varis oluşumu kan dolaşım sisteminin bir bozukluğu olduğu için, dikkat edilmezse farklı bölgelerde yeni varisler tekrar oluşabilir.

Cihazın shortpulse Nd:YAG modu mevcuttur. 0.3 milisaniyede atım gerçekleştirebilir. 1 milisaniye altında atış yaparak Onikomikoz, yani tırnak mantarında  FDA onayı almıştır.

Nd:Yag lazer dalga boyu, deri gençleştirmede ve  atrofik skarlarda da uygulanır.

Duetto MT EVO 2015 model olup yüksek güçlü ve hızlı lazer teknolojisidir. Alexandrite ve Nd:YAG lazerlerde saniyede 10hz atım hızına çıkabilmektedir.